Valitse sivu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 1.2.2022 päätöksen, jolla kumotaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja koskeva sulkumääräys. Päijät-Hämeen koronakoordinaatioryhmä esitti 31.1.2022, että alueen tasaantumassa olevan epidemiatilanteen ansiosta sulku voidaan purkaa, ja sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan lain edellytykset sulkumääräykselle eivät tällä hetkellä täyty. Aluehallintovirasto kumoaa sulkumääräyksen heti huomisesta 2.2.2022 alkaen. Kaikki tähän asti suljetuiksi määrätyt tilat, kuten kuntosalit, ryhmäliikuntatilat, uimahallit, tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan käytetyt tilat, saa siis avata asiakkaille ja osallistujille huomenna 2.2.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää huomisesta 2.2. alkaen Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia koronakoordinaatioryhmän esityksen mukaisesti. Sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei enää rajoiteta aluehallintoviraston päätöksellä. Päätös on voimassa 2.-15.2.2022.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on edelleen 19.2.2022 asti voimassa aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä: kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita. Vastaava päätös on voimassa muuallakin Etelä-Suomen alueella (tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384).

Tilojen käytöstä vastaavat toimijat tai tilaisuuksien järjestäjät voivat yhä edellyttää asiakkailta tai osallistujilta koronapassia samoilla periaatteilla kuin tähän asti, mutta passia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille.

Rajoituksia puretaan hallitusti alueellisen epidemiatilanteen ja uusimman valtakunnallisen ohjauksen valossa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu tarvittaessa edelleen tekemään uusia päätöksiä rajoitusten purkamiseksi ja lieventämiseksi nopealla aikataululla, jos rajoitukset eivät ole epidemiatilanteen valossa enää välttämättömiä. Tilannetta ja rajoituksia arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä viranomaisten yhteistyössä. On huomioitava, että alueet ovat eri vaiheissa omikronmuunnoksen leviämisen suhteen. Aluehallintovirasto tiedottaa mahdollisimman pian tilanteen ja rajoitusten mahdollisista muutoksista.

Kun viranomaisten asettamia rajoituksia puretaan, jokaisen oma vastuullinen toiminta korostuu: on syytä edelleen noudattaa yleisiä suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käyttämisestä. Rokotukset vähentävät tehokkaasti riskiä koronataudin vakavalle muodolle ja sairaalahoidon tarpeelle.

Aluehallintoviraston päätöksen vaikutus kunnan palveluihin ja tiloihin

  • Sisäliikuntatilat ja ryhmäharrastustilat avataan 2.2. alkaen
  • Uimahalli ja uimahallin kuntosali avataan 3.2. alkaen. Uimahallia koskevista mahdollisista asiakaspaikkojen väljennyksistä tiedotetaan 2.2. aikana.

Tartuntariskiä ehkäisevät toimenpiteet palveluja ja tiloja käytettäessä

  • Suosittelemme maskin käyttöä yleisissä tiloissa sekä välttämään lähikontakteja
  • Huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä on tarjolla uimahallin tiloissa.
  • Tulethan vain terveenä liikkumaan ja harrastamaan