Valitse sivu

Kärkölän kunta on liittynyt Motivan johtamaan julkisen puurakentamisen hankkeiden kehittämisen yhteistyöryhmään. Työryhmässä on mukana 10 kuntaa eri puolilta Suomea. Kunnille puurakentaminen on keino vähentää ilmastopäästöjä, tukea paikallista elinkeinoa ja kotimaan taloutta.

Motivan työryhmässä on mukana kunnan kehityspäällikkö Matti Skyttä. Matti uskoo, että konkreettinen puurakentamisen kehittämisapu julkisille toimijoille tulee tarpeeseen ja vauhdittaa käynnistyviä hankkeita. Ryhmien on tarkoitus tehdä kehittämisestä mahdollisimman vaivatonta ja madaltaa kynnystä puurakentamishankkeiden toteuttamiseen vertaistuen ja asiantuntijasparrauksen avulla. Toiminta etenee ja teemat valikoituvat kuntien tarpeiden mukaan.

Kärkölä on mukana puurakentamisen vauhdittajaryhmässä välimuotoisen palvelutalon hankkeella, joka pyritään toteuttamaan puurakenteisena ja jolla pyritään vastaamaan lisääntyvään ikäihmisten palveluasumisen tarpeeseen.

Lue lisää Motivan-sivuilta.