Valitse sivu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Päijät-Hämeen kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Päätös ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Määräys on voimassa ajalla 5.3.2021–31.3.2021.

Perusopetus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 kaikkien erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan (tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden) välttämättömään lähiopetukseen. Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021.

Kärkölän Yhtenäiskoulun edustaja on yhteydessä oppilaan huoltajaan, mikäli tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan osallistuminen lähiopetukseen edellä mainittuna sulkuaikana katsotaan välttämättömäksi.

Kärkölän kunta opetuksen järjestäjänä tekee perjantaina 5.3.2021 päätöksen perusopetuslain 20a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä niiltä osin kuin Kärkölän Yhtenäiskoulun tilojen käyttö on tartuntatautilain 58 §:n nojalla rajoitettu.

Annosateriapalvelua järjestetään etäopetukseen siirtyneille ateriapalvelua tarvitseviksi ilmoitetuille (huoltajan ilmoitus) oppilaille ma, ke ja pe ajalla 8.3.-28.3.2021. Palveluun liittyvät toimintaohjeet ja lisätiedot löytyvät huoltajille 26.2.2021 lähetystä Wilma-viestistä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Ryhmäharrastustoiminta, joka tarkoittaa myös Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa, keskeytetään 8.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Poikkeuksena vuonna 2008 syntyneet ja siitä nuoremmat, joiden harrastustoiminta voi jatkua OKM:n ja STM:n ohjeita noudattaen.

Nuorisotalon käyttö on sallittua vain vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuorimmille lapsille. Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien nuorisotalotoiminta keskeytetään 8.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Toimintaa järjestetään myöhemmin ilmoitettavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

Omppukyyti ja asiointiapu

Omppukyyti-palveluliikenne palvelee normaalien reittiaikataulujen puitteissa. Asiointiapua on saatavilla tarvittaessa.

Yhteydenotot: Saija Kelahaara, senioriohjaaja, 044 770 2232, saija.kelahaara(a)karkola.fi.

Seuraavat tilojen käyttörajoitukset ovat voimassa 5.-31.3.2021

Tilojen käyttö edellyttää lisäksi huolehtimaan riittävistä turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä käyttämään suositusten mukaisesti kasvomaskeja.

Uimahalli on avoinna rajoitetusti henkilöille, joille se kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen. Jokainen tulija arvioi itse oman tarpeensa. Kaapeista on käytössä 18.3. lähtien 5 kpl naisten ja 5 kpl miesten puolella, saunaan enintään 4 henkilöä kerrallaan. Normaalit uintimaksut, ti-pe alennetut hinnat eivät ole voimassa poikkeusaikana. Pääsylippu oikeuttaa uimahallin tilojen 1 tunnin käyttöön. Poikkeusajan aukioloajat päivitettään uimahallin sivulle.

Kirjasto on avoinna rajoitetusti siten, että asiointi saa kestää enintään 15 minuuttia. Lukusali on suljettu.

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 31.3.2021 saakka, jona aikana kunnanvirastossa voidaan asioida perustellusta tarpeesta ajanvarauksella. Asiointiaika tulee varata puhelimitse 044 770 2200 (ma-pe klo 9-15) tai sähköpostitse kirjaamo(a)karkola.fi tai asiaa hoitavan työntekijän kautta. Kunnanvirastolla asioiville suosittelemme maskin käyttöä ja pyydämme asiakkaita odottamaan eteenpäin ohjausta aulassa. Kunnanviraston tilojen käyttöä rajoitetaan siten, että kokoontumistilat ovat käytössä vain välttämättömien virka- ja työtehtävien hoitamiseen.

Uutista päivitetty 18.3.2021 uimahallin henkilörajoitusten ja aukioloaikojen osalta.