Valitse sivu

Kunnanhallitus on päätöksellään 9.5.2022 § 85 vahvistanut Kärkölän Veden hintojen korotukset.

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2022 alkaen siten, että puhtaan veden että jäteveden käyttömaksuja ja perusmaksuja nostetaan 18 %. Lisäksi sakokaivo- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksuja nostetaan 18 %.

Korotukset johtuvat nousseista kustannuksista ja tulevista investoinneista.

Tiedote ja uusi hinnasto on postitettu Kärkölän Veden asiakkaille.

Lisätiedot: Emilia Lehikoinen, tekninen johtaja, emilia.lehikoinen(a)karkola.fi, 044 770 2056