Järvelän asemanseudun kehittäminen

Kyselyn ja työpajan tulokset

Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä -pilottikokeilussa mukana ovat mm. Järvelä ja Oitti.

Tulokset Järvelä

Tulokset Järvelä ja Oitti

Tulokset Oitti

Muokattu
22.12.2015