Uusia tekijöitä

hallintosuunnittelija Jaana Nihtilä

jaanaJaana Nihtilä on aloittanut Kärkölän kunnan hallintosuunnittelijana elokuussa ja hänen työpisteensä on kunnanvirastolla. Hallintosuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. hallituksen, valtuuston ja johtoryhmän kokoussihteerin tehtävät, päätösten täytäntöönpano, sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyn, hallinnan ja säilyttämisen kehittäminen sekä muut hallintopalveluiden tehtävät.

Jaana on työskennellyt vuosina 1993-2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymässä erilaisissa hallinnon kehittämistehtävissä, mm.; asianhallinta, hankinnat ja arkistointi. Edeltäneet kuusi vuotta hän on työskennellyt Innofactor Software Oyj:llä asianhallinta-, tiedonohjaus- ja arkistohallintajärjestelmän myynti- ja projektipäällikkönä. Hänen tehtäviin kuului asianhallinta-, tiedonohjaus- ja arkistohallintajärjestelmän käyttöönottoprojektien läpivienti projektipäällikkönä ja kouluttajana sekä tiedonohjaussuunnitelman laadinnan konsultoinnit suomessa eri julkishallinnon asiakkaille. Työkenttänä oli koko suomi.

Jaana Nihtilä, 044 770 2207, jaana.nihtila(a)karkola.fi

Muokattu
03.09.2019