Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n 2. momentin mukaan kunnan viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Viranomaisia ovat myös yksittäiset viranhaltijat, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Kuntalain 140 §:n 3. momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätökset, joihin haetaan muutosta muun kuin kuntalain mukaan, ovat nähtävillä päätöksentekopäivää seuraavana arkipäivänä ao. yksikössä.

 

Kansliapäällikkö

§ 14 Opintien koulu liikuntasalin käytön rajoittaminen (25.3. - 15.4.2020)

§ 12 ICT-palvelutuotantoselvityksen laatiminen (25.3. - 15.4.2020)

§ 10 Kärkölän osallistuminen talvisodan päättymisen muistotilaisuuteen ja -kustannuksiin

Pormestari

§ 1 Valmiusjohtoryhmän perustaminen (20.3. - 11.4.2020)

Ympäristösihteeri

Varhaiskasvatuksen johtaja

Sivitysjohtaja