Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n 2. momentin mukaan kunnan viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Viranomaisia ovat myös yksittäiset viranhaltijat, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Kuntalain 140 §:n 3. momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätökset, joihin haetaan muutosta muun kuin kuntalain mukaan, ovat nähtävillä päätöksentekopäivää seuraavana arkipäivänä ao. yksikössä.

 

Kansliapäällikkö

§ 22 Sähköisen allekirjoituspalvelun hankinta asianhallintajärjestelmään (14.5. - 4.6.2020)

§ 23 Lasten kulttuurikeskus Efektin toiminnan rahoitus Kärkölän kunnassa (14.5. - 4.6.2020)

§ 24 Kulttuurisuunnitelman laadintatyöryhmän laajentaminen (14.5. - 4.6.2020)

§ 25 Sopimus TalentGate Oy:n kanssa markkinointiteknologiaosaaja F.E.C-koulutus yhteistyöstä (14.5. - 4.6.2020)

§ 26 Mainosbannerin hankinta (20.5.2020 - 10.6.2020)

§ 28 Kunnan internetsivujen uudistaminen (3.6. - 24.6.2020)

Pormestari

 

Tekninen johtaja

 

Kiinteistöpäällikkö

§ 3 Virastotalon aulan lattian laatoituksen korjaus (14.5. - 4.6.2020)

§ 4 Lupa käyttää tukkitien laania lainoitesäkkien keräysalueena (14.5. - 4.6.2020)

Elinvoimasuunnittelija

 

Ympäristösihteeri

Varhaiskasvatuksen johtaja

Sivitysjohtaja