Nuorisotoimi

Kärkölän nuorisotoimeen kuuluu etsivä nuorisotyöntekijä, kaksi nuoriso-ohjaajaa sekä tuntityöntekijä. Nuorisotoimen esimiehenä toimii rehtori-sivistysjohtaja. Nuorisotoimi tuottaa ja kehittää pääasiallisesti kärköläläisille nuorille suunnattuja palveluja, joiden tarkoituksena on tarjota nuorille mielekästä ja turvallista tekemistä vapaa-ajalle, mutta samalla myös tarjota nuorille turvallinen kokoontumispaikka sekä mahdollisuus kohdata turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi keskustella nuorta itseään askarruttavista asioista tai ihan vain vaihtaa kuulumisia. Myös mahdollisuus kohdata muita nuoria on tärkeä toiminnan lähtökohta.

Nuorisotoimen alaisia palveluita ovat muun muassa avoin nuorisotalotoiminta Järvelän Nuokulla, loma-aikojen toiminnan suunnittelu ja toteutus, erilaisten retkien ja tapahtumien järjestäminen, pienryhmätoiminta ja kouluyhteistyö.

Nuorisotoimi koordinoi Kasvatuksen vastuuryhmän eli nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaa. Kasvatuksen vastuuryhmä on lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen moniammatillinen työryhmä jonka tarkoituksena on ajankohtaisten tietojen ja asioiden jakaminen ja toimintojen suunnittelua. Lisäksi Nuorisotoimi on mukana Kärkölän hyvinvointityöryhmässä, nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien toimintaa kehittävässä seudullisessa työryhmässä Vaikussa sekä on osa Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusprojektiin kuuluvaa kunnallista ja moniammatillista LiiTu-työryhmää.

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä muun muassa Kärkölän seurakunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, Kärkölän Yhtenäiskoulun sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

Nuorisotalo -
Järvelän Nuokku >>

Etsivä nuorisotyö >>

Petri Käkönen
rehtori-sivistysjohtaja
044 770 2130

Sanna Nevalainen
palveluohjaaja,
etsivä nuorisotyö
044 770 2173

Merja Joutjärvi
nuoriso-ohjaaja
044 770 2171

Erno Lampinen
nuoriso-ohjaaja
044 770 2170

etunimi.sukunimi@karkola.fi