Tarjouspyyntö

TEKNISEN TOIMIALAN VUOSITARJOUKSET 2020-2022

Kärkölän kunta pyytää puitejärjestelyperiaatteella seuraavia 2020-2022 voimassa olevia vuositarjouksia:

  • Kunnan kiinteistöjen ja osahuoneistojen kunnossapidon rakennustekniset-, sähkö-, maalaus-, LV- ja IV-työt sekä metallityöt.
  • Työkoneet (traktorikaivurit, kaivinkoneet, pyöräkuormaajat, kuorma-autot, painehuuhteluautot, tiehöylät, vesakkoleikkurit ym.) Lisälaitteet on hinnoiteltava tai ilmoitettava niiden sisältyvän perushintaan. Koneen työskennellessä tuntivuokralla maksetaan täysi tuntivuokra vain vuokrakoneen käyttöilmoituksen mukaiselta teholliselta työajalta. Teholliseksi työajaksi ei lueta koneen huolto- ja korjausaikaa, ruokataukoja tai koneen työmaalta puuttuvien työvarusteiden hakuun kuluvaa aikaa.
  • Rakennustarvikkeet.
  • Sora- ja murskelajikkeet

Osatarjoukset hyväksytään. Myöhässä jätettyjä tarjouksia ei käsitellä.

Hankinnat suoritetaan pääsääntöisesti tarjouksen jättäneiltä yrityksiltä, jotka työnjohdon harkinnan mukaan ovat halvimpia tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden ja tarvikkeiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan.

Tarjouksen hintojen tulee olla voimassa koko tarjouspyynnössä mainitun ajan. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina. Hintoihin tehdään vuosittain indeksikorotus. Kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Tarjous tulee tehdä rakennustarvikkeita ja sora- ja murskelajikkeita lukuun ottamatta kunnan laatimalle tarjouslomakkeelle, jonka saa Kärkölän kunnanvirastolta (Virkatie 1, 16600 Järvelä) tai sähköisessä muodossa tästä linkistä.

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset tiedot ja selvitykset sekä todistus toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta. RALA-todistus ja Tilaajavastuu.fi-palvelusta saatava raportti hyväksytään tilaajavastuulain mukaiseksi selvitykseksi. Kuljetuspalveluja tarjoavien on esitettävä voimassa oleva liikennelupa. Lisäksi on esitettävä YEL- tai MYEL-työeläkevakuutustodistus, jos töiden suorittaja toimii toiminimellä tai vastaavalla. Työtodistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita vaadittavia selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

Tarjous tulee toimittaa osoitteella Kärkölän kunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä 16.12.2019 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse kirjaamo(a)karkola.fi. Tarjoukseen merkki ”Vuositarjous”.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ville Partio, 044 770 2226, ville.partio(a)karkola.fi

LIITTEET