Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimi työskentelee keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena. Elinkeinotoimen kaksi päätoimintoa ovat työllisyydenhoito ja elinkeinopolitiikka.

Työllisyydenhoidosta päävastuussa on elinvoimasuunnittelija Petra Nevalainen. Työllisyyden hoidon päätavoitteina on nuorten työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja vaikeasti työllistyvien tuki. Työllisyystyön tukena toimivat kunnassa myös etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Nevalainen, nuorisotoimi ja pajatoiminta (PHHYKY).

Elinkeinopolitiikkaa hoitaa pormestari Markku Koskinen. Toiminnan osa-alueina ovat aloittavien yritysten neuvonta (uusyrityskeskus), yritysten kehityshankkeiden tukeminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen (työvoiman saatavuus), toimitilojen tarjoajien ja tarvitsijoiden opastaminen, kuntaan tulevien yrittäjien ja palveluiden houkuttelu sekä sijoittumisen helpottaminen.

Pyydämme kunnan yrittäjiä tuomaan aktiivisesti esiin erilaiset kehittämistarpeet. Erityisesti työllistymismahdollisuuksien ja toimitilojen osalta toivomme yhteydenottoja.