Kunnanhallituksen kokous 15.10.

Tiivistelmä päätöksistä
  • allekirjoitusKärkölän kunnan tekniseksi johtajaksi valittiin insinööri (AMK) Ville Partio.
  • Jaettiin kunnanvaltuuston ja Väinö Seppälän rahaston stipendit.
  • Perustettiin toimikunta jatkamaan koulurakentamisen suunnittelua ja toteutusta.
  • Hyväksyttiin kiinteistökauppa.
  • Keskusteltiin elinvoimayksikön perustamisesta.
  • Merkittiin tiedoksi talouden osavuotiskatsaus.
  • Merkittiin tiedoksi saapuneet kirjeet ja päätöspöytäkirjat.
  • Päätettiin valtuuttaa kansliapäällikkö tekemään päätökset henkilöstöasioissa.

Keskusteltiin

  • Taapurin tontin myynnistä.
  • 0-4 luokkien koulun rakennustyöryhmän perustamisesta.
  • Hyvinvointikuntayhtymän kanssa käytävistä palvelusopimusneuvotteluista, ympäristöaloitteista ja hallintosäännön kehittämisestä.
Markku Koskinen
Muokattu
16.10.2018