Avoin työpaikka

nuorten työpajan vastaava ohjaaja

rekryNuorten työpaja on uusi toimintamalli Kärkölässä ja se tulee toimimaan keskushallinnossa tiiviissä yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja etsivän nuorisotyön henkilöstön kanssa. Pajatoiminta on suunnattu pääsääntöisesti alle 29-vuotiaille kärköläläisille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella. Työpajatoiminnan tehtävänä on vahvistaa valmentautujien elämänhallintaa, kehittää opiskeluvalmiuksia, edistää opintojen loppuun suorittamista sekä tukea avoimille työmarkkinoille pääsyä.

Tehtäviisi tehtäviin kuuluu työpajantoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä toiminnan toteuttaminen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Teet tiiviisti työtä työpajan arjessa, laadit nuorten kanssa pajasuunnitelmat sekä asetat tavoitteet valmennusjaksolle yhdessä nuorten kanssa. Ohjaajana seuraat ja arvioit pajasuunnitelmien toteutumista koko valmennusjakson ajan sekä osallistut työpajan päivittäisiin toimintoihin. Teet tiivistä yhteistyötä moniammatillisen tiimin kanssa, johon kuuluu etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, kunnan työllisyyspalvelut sekä PHHYKY:n sosiaalityöntekijät/- ohjaajat.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi) sekä kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme hyvää organisointikykyä, vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja, verkostoyhteistyötaitoja sekä kykyä innostaa nuoria oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Palvelujärjestelmän sekä työpajatoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Työsuhde on määräaikainen. Rekrytointi on ehdollinen ja riippuvainen rahoituspäätöksestä, joka tulee huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Työsuhdetta on mahdollista jatkaa, mikäli Aluehallintoviraston avustusta myönnetään. Ensimmäinen hankekausi on 1.9.2019-31.8.2020.

Haku Kuntarekryn kautta (työavain 225431) 30.4.2019 klo 16 mennessä.

Lisätietoja:
Petra Nevalainen, elinvoimasuunnittelija, 044 770 2212, petra.nevalainen(a)karkola.fi
Sanna Nevalainen, palveluohjaaja, 044 770 2173, sanna.nevalainen(a)karkola.fi

Muokattu
11.04.2019