Tekninen johtaja Ville Partio

aloitti Kärkölän kunnan palveluksessa 2.1.2019

Ville PartioKunnan teknisen toimialan uusi johtaja Ville Partio (insinööri AMK) on kokenut rakennusalan ammattilainen. Partio on toiminut kuntasektorilla teknisen toimen eri tehtävissä ja viimeksi rakennustarkastajana. Lisäksi hänellä on vahva tausta rakennusalan yritystoiminnasta ja kattava yhteistyöverkosto, joka tarjoaa hyvän pohjan kehittää Kärkölän kunnan teknistä toimialaa.

Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijä ja vastaa teknisen toimen hallinnosta, kunnan kiinteistöistä, kunnallistekniikasta, Kärkölän Veden toiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä, kaavoituksesta sekä kunnan siivous- ja ruokahuollosta.

Kärkölän kunnan rakennusvalvonta siirtyi takaisin kunnan hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen ja teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluvat myös rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät.

Yhteystiedot: Ville Partio, tekninen johtaja, 044 770 2226, ville.partio(a)karkola.fi

Muokattu
07.01.2019