Valitse sivu

Kärkölään yhteisöllisen asumisen kohteen toteutus etenee. Kärkölän kunta ja ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy allekirjoittivat ystävänpäivänä 14.2.2023 sopimuksen suunnitteluvarauksesta. Hanke etenee nyt Päijät-Soten kanssa tehdyn aiesopimuksen mukaisesti kohti toteutusta.

Talossa asukkaat asuvat omissa esteettömissä kodeissaan ja siellä järjestetään yhteisöllisen asumisen palveluita sekä tilat kotihoitoa tuottavalle operaattorille. Tarkoitus on, että talon palveluita voisivat hyödyntää myös muut kunnan seniorikansalaiset. Suunnitelmissa on, että taloon tulee tilat ulkopuolisten palveluiden tuottamiseen.

Suunnitteluvarauksen aikana ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy suunnittelee kohteen sekä hakee Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta rahoituksen sen toteuttamiseksi. Rakennusmarkkinoiden muuttuneen tilanteen vuoksi nopea eteneminen kohteen toteuttamiseen on nyt mahdollista.

Kärkölän väestö ikääntyy voimakkaasti, niin kuin suurimmassa osassa muissakin kunnissa. Tilastokeskuksen mukaan ikääntyneiden suhteellinen osuus kasvaa, ja vuonna 2031 yli 75-vuotiaita asuu Kärkölässä jo kolmanneksen enemmän, kuin tällä hetkellä, ja vuonna 2041 määrä olisi 50 % suurempi. Nämä demografiset muutokset vaativat uudenlaista ajattelua asumisen ja palveluiden ratkaisuihin.

Väestön ikääntyessä vertaistuen ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Yhteisöllisyyttä edistävien asumismuotojen kehittäminen vastaa tuleviin väestörakenteen muutoksen haasteisiin. Omassa kodissa asuminen on monelle ikääntyneelle tärkeää ja se antaa mahdollisuuden itsenäisyyteen, vaikka asuminen ei enää täysin itsenäistä olisikaan. Kodin tulee vastata asukkaan toimintakykyä ja mahdollistaa omassa kodissaan asumisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukien.

Ilman uudenlaisia ratkaisuja tulevista asumisen ja palvelutarpeen muutoksista johtuvat lisääntyvät kustannukset kasvavat kestämättömälle tasolle. Hyvin toteutettuna yhteisöllinen asuminen mahdollistaa asumisen laadun parantuessa merkittävät säästöt yhteiskunnalle. Kärkölän suunnitteilla olevan uudenlaisen asumisen ja palveluiden ratkaisuilla voidaan saada aikaiseksi jopa 650 000 euron vuosisäästön, jos siirtymistä raskaampien palveluiden ääreen kunnassa voidaan lykätä keskimäärin vuodella.

Kuvassa vasemmalta oikealle: ARTTU Oy: toimitusjohtaja Tino Nurmi, Kärkölän kunta: senioriohjaaja Saija Kelahaara, tekninen johtaja Emilia Lehikoinen, pormestari Markku Koskinen.

Lisätiedot:
Matti Skyttä, kehityspäällikkö, Kärkölän kunta, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi
Tino Nurmi, toimitusjohtaja, ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy, 050 572 3868, tino.nurmi(a)arttuasunnot.fi


Kärkölä on 4200 asukkaan elinvoimainen kunta Päijät-Hämeessä. Kärkölän visiona on olla elinvoimainen ja itsenäinen Kärkölä – meidän kärkikylä. Kunnalliset peruspalvelumme ovat hyvässä kunnossa ja uusi puukoulu sekä liikuntahalli tukevat niin lasten, kuin nuortenkin hyvinvointia.

Arttuasunnot toimii kuntien kokeneena ja innovatiivisena kumppanina hoiva- ja palveluasumisen hankesuunnittelussa, rahoituksessa sekä rakennuttamis- ja hallinnollisissa palveluissa – myös aidosti tehokkaana kokonaispalveluna.