Valitse sivu

Valtakunnallinen Astetta alemmas-kampanja kutsuu kaikki mukaan tekemään nopeavaikutteisia energiansäästötoimia, jotta energiaa riittäisi kaikille. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet energian hinnan nousuun ja saatavuuden ongelmiin, joihin voidaan vaikuttaa energiansäästöllä. Pidemmällä tähtäimellä energiansäästö ja fossiilisista polttoaineista luopuminen tukevat myös ilmastotavoitteita.

Päijät-Hämeen kunnat ovat toteuttaneet energiansäästötoimia jo pitkään, mutta tänä syksynä ja talvena otetaan käyttöön lisätoimia, jotka näkyvät asukkaillekin. Lisätoimet kohdistuvat etenkin tilojen lämpötilan alentamiseen, ilmanvaihdon säätöihin, valaistukseen sisällä ja ulkona sekä ylipäätään talotekniikan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Keskustelua käydään myös mm. uimahallien ja liikuntatilojen saunojen käytöstä, sekä ulkokenttien lämmityksestä ja jäädyttämisestä. Tärkeä osa toimintaa on asukkaiden ja kiinteistöjen käyttäjien kannustaminen mukaan energiansäästöön.

”Kiinteistöjen sisälämpötilan alentaminen on yksi merkittävä keino energiansäästöön. Hollolassa on arvioitu, että kunnan kiinteistöjen sisälämpötilojen lasku asteella alentaisi lämmön kulutusta noin 5 prosenttia ja tarkoittaisi noin 61 000 euron säästöä”, kertoo Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen. ”Jo aiemmin on esimerkiksi valaistuksen osalta vaihdettu moniin kohteisiin energiaa säästävät LED-valot, ja olemme siirtymässä lähiaikoina ilmanvaihdon jaksotuskäyttöön.”   

”Myös Kärkölässä tarkistetaan sekä käytössä olevien kiinteistöjen että aputilojen, kuten portaikkojen ja varastojen lämpötilat, ja kiinnitetään huomiota valaistukseen. Energiansäästössä on tärkeä muistaa, että pienistä puroista syntyvät suuret säästöt, kun toimitaan yhteisvastuullisesti”, sanoo Kärkölän kunnan tekninen johtaja Emilia Lehikoinen.

Niin ikään Astetta alemmas -kampanjassa mukana olevalla Lahden kaupungilla on koottu mittava lista mahdollisia energiansäästötoimia, joita täydennetään vielä kaupunginhallituksen antaman palautteen mukaisesti. ”Kaupunki kannustaa myös asukkaita mukaan energiansäästöön sekä kokonaisvaltaisesti kestävään elämäntapaan esimerkiksi CO2-pudottajat vinkkien avulla. Lisäksi asukkaiden käyttöön on juuri julkaistu Climate Campaigners -mobiilisovellus oman toiminnan seurantaan ja muutoksen tukemiseen”, kertoo Lahden ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi.

Kuntien omien energiatoimien lisäksi kunnat tekevät yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa mm. Ilmastokumppanuus-mallilla. Ilmastokumppanuus on kuntien ja yritysten välinen sitoumus, missä yritykset asettavat itselleen ilmastotavoitteita sekä päästövähennystoimia. Kumppaneiden toimista monet liittyvät energiankäyttöön, kuten energiakatselmukset ja energiankulutuksen seuranta ja -säästö, valaistuksen säädöt, energiaremontit sekä uusiutuvan energian käyttöönotto.

Päijät-Hämeen liitto on mukana kampanjassa ja yhtenä tekona järjestämme yrityksille Energiansäästöä ja päästötöntä lämmöntuotantoa -webinaarin 12.10. klo 14–15. Lisätietoja: https://paijat-hame.fi/event/energiansaastoa-ja-paastotonta-lammontuotantoa/

Astetta alemmas-kampanja: https://www.astettaalemmas.fi/

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto, maarit.virtanen@paijat-hame.fi, p. 044 077 3272

Toimitusjohtaja Reijo Reponen, Hollolan Tilapalvelu Oy, reijo.reponen@hollola.fi, p. 050 38 34 480

Tekninen johtaja Emilia Lehikoinen, Kärkölän kunta, emilia.lehikoinen@karkola.fi, p. 044 770 2056

Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi, Lahden kaupunki, paivi.sieppi@lahti.fi p. 050 559 4090