Valitse sivu

Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain muuttamiseksi. Jätelakiuudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Uudistus lisää jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kun jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän.

Salpakierto Oy kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

– Biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät järjestettäväksemme jätelain määrittelemässä ajassa ja alueittain porrastetusti, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

– Olemme jo aloittaneet valmistautumisen uuden jätelain tuomiin muutoksiin. Parhaillaan meillä on työn alla toimialueemme erikokoisten kiinteistöjen sijainnin kartoittaminen ja sen myötä sopivan kokoisten kuljetusurakka-alueiden ja kullekin alueelle sopivan keräysjärjestelmän suunnittelu. 

-Olemme alkukesästä toteuttaneet jätteen koostumustutkimuksen, jossa selvitettiin erityyppisillä kiinteistöillä syntyvän jätevirran sisältöä.

-Taustatyötä pitää tehdä todella paljon. Koko asumisen jätehuollon kokonaisuus pitää tarkastella huolella läpi. Näin toimien pystymme suunnittelemaan toimialueellemme hyvin toimivan jätehuollon kokonaisuuden, joka sisältää alueellisesti optimaaliset ja kustannustehokkaat urakka-alueet ja keräysjärjestelmävaihtoehdot eri kokoisille kiinteistöille.

-Uudistus hyvin todennäköisesti vaikuttaa toimialueemme jätehuoltojärjestelmään eli eri kokoisilta kiinteistöiltä kerättäviin jätelajeihin, keräystapoihin ja sitä myötä jätteenkäsittelyynkin, summaa Rusanen.

-Suhtaudumme lain tuomaan uudistukseen todella positiivisesti, koska näemme sen erinomaisena mahdollisuutena päästä kehittämään ja luomaan entistä toimivampaa ja asukkaan kannalta parempaa palvelukokonaisuutta suoraan kaiken kokoisille kiinteistöille, jatkaa Johanna Rusanen.

-Uusi jätelaki tuo paljon muutoksia kiinteistönomistajille. Kaikki muutokset eivät olleet täysin Kiinteistöliiton tavoitteiden mukaisia, mutta nyt on aika mennä eteenpäin ja varmistaa, että uusi jätelaki saadaan Päijät-Hämeessä haltuun. Kiinteistöliitto Päijät-Häme haluaa olla mukana Salpakierto Oy:n kanssa varmistamassa, että muutokseen ollaan valmiita. Siksi haluamme panostaa koulutukseen ja viestintään, sanoo Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Hanna Koskela.

Jätelakiuudistus mahdollistaa sen, että omakotitaloille ja alle 5 huoneiston kiinteistöille voidaan suunnitella ja tarjota esimerkiksi monilokerokeräystä kierrätyksen helpottamiseksi joko jätehuoltomääräyksiin tai vapaaehtoisuuteen perustuen.

Monilokerokeräyksessä 2-4 eri jätelajia kerätään samaan jäteastiaan eri lokeroihin. Neljän lokeroon kerättäessä yhdistelmä voi olla esimerkiksi lasi + kartonki + muovi + metalli. Lopullisesti yhdistelmä tiedetään vasta selvitysten jälkeen.

– Meillä on toiveissa ja tavoitteena saada alueelle uusia, kaiken kokoisia kuljetusurakoitsijoita. Käynnistämme syyskuun alussa markkinavuoropuhelun kuljetusliikkeiden kanssa hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi ja takaamiseksi. Markkinavuoropuhelu kestää siihen saakka kunnes kuljetukset tulevat kilpailutusvaiheeseen ja sisältää monta eri vaihetta, päättää Johanna Rusanen.

– Erityisen tärkeää on hyvä ja ennakoiva vuoropuhelu alueen yritysten kanssa. Se miten prosessi etenee ja miten kilpailutukset tullaan tekemään, on tärkeää käydä yritysten kanssa ajoissa läpi ennen varsinaista kilpailutusta. Isossa muutoksessa tiedottamisen merkitys korostuu, samoin yrittäjien mahdollisuus kysymyksiin, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta tilaajan ja toimittajien välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin.

Lisätietoja antavat:
Salpakierto Oy, toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254
Kiinteistöliitto Päijät-Häme ry, toiminnanjohtaja Hanna Koskela, puh. 0440 945601
Päijät-Hämeen Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, puh. 040 085 4995

Salpakierto Oy on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %. salpakierto.fi