Valitse sivu

kunnallisasiaa koskevassa valituksessa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on toimittanut kuntaan 3.4.2019 päätöksen (päätösnumero 19/0383/2) 11.2.2018 tehtyyn kunnallisvalitukseen (diaarinumero 00312/18/2299). Hallinto-oikeuden päätös koskee valitusta Kärkölän kunnanvaltuuston päätökseen 8.1.2018 § 7, jossa päätettiin eron myöntämisestä kunnanhallitukselle.

Hallinto-oikeus on päättänyt kumota kunnanvaltuuston päätöksen ja velvoittaa Kärkölän kunnan suorittamaan valituksen tekijälle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluistaan 200 euroa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Kunnan on kuntalain 142 § mukaisesti viipymättä julkaistava ilmoitus päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan päättyessä.

Kärkölän kunnanhallitus käsittelee asian kokouksessaan 8.4.2019.

Lisätiedot: kansliapäällikkö Jouni Nieminen, 044 770 2206