Valitse sivu

Alustajana Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Jukka MäkeläKärkölän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Koskinen kutsui naapurikuntien edustajat Kärkölän kunnan valtuustosaliin keskiviikkona 13.12.2017 keskustelemaan kunnille ajankohtaisista asioista ja Päijät-Hämeen elinvoimaisuuden kehitysnäkymistä. Tilaisuudessa oli paikalla noin kaksikymmentä luottamushenkilöä ja viranhaltijaa. Tilaisuuden alustajaksi oli kutsuttu Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kuvassa).

Esityksenä aluksi kaupunginjohtaja Mäkelä kertoi, että hänellä on vahva yhteys Kärkölään, koska hänen vaarinsa Toivo Emil Mäkelä ja hänen vanhempansa ovat asuneet Koukunmaalla. Mäkelä on itse syntyperäinen espoolainen ja hän esitteli tarinan muotoon kirjoitetun kotikaupunkinsa strategian keskeiset kohdat. Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki. Espoon asukasluku kasvaa 5000 asukkaan vuosivauhtia ja 80 % asukkaista asuu perheyksiköissä. Espoossa asuu paljon maahanmuuttaja ja tilaston mukaan 40 % äideistä puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin Suomea. Toinen huomion arvoinen tilastotieto liittyy yli 75-vuotiaiden osuuteen väestöstä, joka Espoossa kasvaa noin 5 % vuodessa. Kasvuvauhti oli nopein koko Suomessa vuonna 2017. Espoolaiset ovat yhteisöllisiä ja arvostavat tutkimusten mukaan eniten turvallisuutta ja oman alueen lähiluontoa.

Esityksen jälkeen osallistujat esittivät Mäkelälle kysymyksiä ja toivat keskusteluun huomioita oman kuntansa tilanteesta. Keskustelua käytiin mm. kuntien strategioiden tunnettuudesta kuntalaisten ja kunnan työn tekijöiden keskuudessa. Kiinnostavana yksityiskohtana esille nousi Vaasan yliopiston tutkimus, jonka mukaan kuntien ja kaupunkien työntekijöistä 98 prosentilla ei ole aavistustakaan organisaatioidensa strategioista. Kärkölän kunnan uuden strategian toteutumisen olennainen edellytys on, että kunnan omat työntekijät tuntevat strategian ja toimivat joka päivä strategian toteuttajina.

Kiinnostava keskustelu käytiin myös kunnan kehittämisestä ja uudistusten läpiviennistä. Kaupunginjohtaja Mäkelä totesi, että asukas- ja asiakaslähtöisyys ovat avaimet menetykseen. Mitä laajemmin saa kuntalaisia mukaan yhteiskehittämiseen, sitä paremmin muutoksissa onnistutaan, Mäkelä totesi pitkäaikaiseen kehittämisen kokemukseen perustuen. Espoon osalta hallintolähtöiset uudistukset ovat onnistuneet heikommin ja käyttäjälähtöiset uudistukset ovat olleet menestyksiä. Tämä on tärkeä oppi myös Kärkölän sekä koko Päijät-Hämeen kehittämisessä.

Kärkölässä otetaan 2.1.2018 käyttöön oikeusministeriön tuottama Kuntalaisaloite.fipalvelu, jonka avulla kuntalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Kärkölässä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen on panostettu myös perustamalla aloite- ja palautetoimintaa kehittävä työryhmä. Kunnanhallituksen nimeämän työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen jäsen Jouni Nieminen. Työryhmä esittelee selvityksen ja kehittämisehdotukset kunnanhallitukselle helmikuun aikana. Kuntalaisten osallistamiseen liittyvät kehittämisehdotukset ja ideat ovat erittäin tervetulleita kehittämistyön tueksi. Työryhmä pyytää lähettämään kommentteja ja ehdotuksia kunnan sähköpostiosoitteeseen tammikuun loppuun mennessä.

Kuva ja teksti Jouni Nieminen