Lomakkeet

Meluilmoitus
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja
Tätä lomaketta voi käyttää apuna laadittaessa kiinteistön käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä talousjätevesiasetuksessa vaadittua selvitystä (ns. vanhat järjestelmät). Käyttö- ja huolto-ohje on oltava vanhoista jätevesijärjestelmistä laadittavan selvityksen liitteenä. Käyttö ja huolto-ohje on oltava myös uusista rakennettavista järjestelmistä laadittavan suunnitelman liitteenä.

Uudesta rakennettavasta jätevesijärjestelmästä laadittava suunnitelma (ns. uudet järjestelmät). Käyttö ja huolto-ohje on oltava myös uusista rakennettavista järjestelmistä laadittavan suunnitelman liitteenä.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä (rtf)