Kärkölä

Kokonaispinta-ala 259,36 km², josta maata 256,58 km², vettä 2,78 km²,
rantaviivaa 15,70 km.

Kunnallisveroprosentti 21,75

Kiinteistöveroprosentit

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,60
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

Kunnanvaltuuston paikkajakauma puolueittain:

  • Kokoomus 5
  • SDP 7
  • Keskusta 11
  • PS 3
  • VAS 1